QĐND - Ngày 19-1, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm chuyên đề: “Quân đội nhân dân Lào 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển”...