(HNM) - Chiều 9-10, tại khách sạn Intercontinenal, Viện Giáo dục quốc tế (IIE) đã tổ chức Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ với sự tham gia của 52 trường học công lập và tư thục, các trường hệ 2 năm và 4 năm đến từ 26 tiểu bang khác nhau của Mỹ.