QĐND- Nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm sách, báo và tư liệu xuất bản trong và ngoài nước viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Triển lãm giới thiệu hơn 1000 cuốn sách, báo và tư liệu theo 6 chủ đề: Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những chặng đường lịch sử chiến đấu gian khổ và chiến thắng vẻ vang của nhân dân và quân đội ta; sách báo của bạn bè thế giới với cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, văn học nghệ thuật về thời kỳ này; tài liệu viết về ý nghĩa thắng lợi và bài học của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và phần tư liệu giới thiệu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Triển lãm mở cửa phục vụ độc giả đến ngày 30-4-2010. Tin, ảnh: Châu Xuyên