TT - Họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng, tác giả của tập sách Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, (NXB Trẻ 2006), vừa tiếp tục "điên rồ hợp lý” với triển lãm cá nhân có cái tên nguyên bản là "Một bọn" (The group). Triển lãm kéo dài đến 28-1 tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu (Hà Nội).