Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển

Gốc
Trên diện tích hơn 4.000m2, triển lãm trưng bày hàng ngàn bức ảnh, hiện vật, tư liệu trải qua các thời kỳ, gian đoạn lịch sử giới thiệu những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển Thủ đô cách sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Trên diện tích hơn 4.000m2, triển lãm trưng bày hàng ngàn bức ảnh, hiện vật, tư liệu trải qua các thời kỳ, gian đoạn lịch sử giới thiệu những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển Thủ đô cách sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Tin nóng

Tin mới