Ngày 4-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội tổ chức “Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển". Đây là hoạt động văn hóa đặc biệt, không chỉ giới thiệu, quảng bá thành tựu của Thủ đô mà còn thể hiện tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô với các thế hệ cha, anh đi trước.

Một Khu trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Thu Hương

Triển lãm với quy mô gần 4.000m2 đã giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân Thủ đô trong chiến đấu, xây dựng, phát triển và hội nhập kinh tế, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô được thể hiện qua 3 giai đoạn phát triển.

Giai đoạn 1954 - 1975: Trưng bày các thành tựu về chiến đấu, lao động, sản xuất của quân và dân Thủ đô trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Giai đoạn 1975 - 1986: Trưng bày thành tựu về thời kỳ khôi phục, tái thiết và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Giai đoạn 1986 - 2014: Trưng bày thành tựu về thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm đã làm nổi bật vai trò, vị trí của Thủ đô Hà Nội trong liên kết vùng Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong khu vực và các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xúc tiến đầu tư; đồng thời giúp một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 12-10-2014.