Từ ngày 16.8 - 16.9, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo VN tại Đà Nẵng tổ chức triển lãm cổ vật với chủ đề “Tinh hoa cổ vật Phật giáo Việt Nam”, giới thiệu gần 150 cổ vật gồm: Tranh, mộc bản kinh Phật, nhạc khí, đồ thờ cúng... có niên đại từ thế kỷ VII đến thể kỷ XX.

Số cổ vật trên được trích chọn từ các bộ sưu tập của các chùa tại Đà Nẵng và tư gia trên địa bàn, đều có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ. Triển lãm nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh di sản văn hóa Phật giáo dân tộc nhân ngày lễ Vu Lan (15.7 âm lịch).