Từ 17.4 - 12.5, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại Úc của vùng đồi Balgo. Triển lãm gồm 25 tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ thuộc trung tâm nghệ thuật các nghệ sĩ Warlayirti thuộc vùng đồi Balgo, miền tây nước Úc.

Tác phẩm Tjunipa của Joan Nagomara Các nghệ sĩ vùng đồi Balgo gồm một thế hệ những người già đã sinh ra và lớn lên theo tục lệ bộ lạc ở vùng đất này. Khi còn trẻ, họ là những người săn bắt, hái lượm trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc phía tây nước Úc và chịu sự chi phối của tập tục truyền thống chặt chẽ. Chính nhờ những hiểu biết về truyền thống, về xứ sở mà họ được thừa hưởng, về những câu chuyện và nghi lễ Tjukurrpa (Chuyện khởi thủy) mang đầy chất thần thoại, các nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm hội họa đầy màu sắc, trừu tượng nhưng nhiều gợi mở và suy tưởng. Với các bức vẽ đương đại và các bản khắc dùng axít, triển lãm giới thiệu một loạt câu chuyện, miêu tả sự kết nối mạnh mẽ giữa thổ dân với truyền thống của họ cũng như cách mà truyền thống đang được duy trì và bảo tồn ngày nay.