Mới đầu năm, thị trường âm nhạc đã sôi động với những chương trình ca nhạc ở các sân khấu, tụ điểm ca nhạc, phòng trà, ca sĩ làm live show, ra mắt các album… Tuy nhiên, xét kỹ sẽ thấy hoạt động âm nhạc ở góc độ sáng tác, biểu diễn vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn, cần được cơ quan chức năng và cả với giới sáng tác, ca sĩ quan tâm nhiều hơn…