Triển vọng mới cho ngành chăn nuôi

Gốc
Đà điểu là loài có thể thích nghi và phát triển tốt với điệu kiện của VN. Đây sẽ là một trong những hướng phát triển mới đầy triển vọng cho ngành chăn nuôi của VN bởi khả năng mang lại giá trị kinh tế cao.Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới