(CafeF) - Việc Bear Stearns phải bán lại cho JP Morgan khiến người ta nghĩ đến những đám mây đen đang chờ đợi nước Mỹ phía chân trời. > Kinh tế Mỹ : lầm đường lạc lối/ Kinh tế Mỹ đang suy yếu toàn diện