Triều cường có khả năng lên mức 1,46m vào giữa tháng 10-2008

Gốc
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều hạ lưu các sông Sài Gòn và Đồng Nai sẽ lên mức cao từ ngày 14 đến 17-10-2008...

Tin nóng

Tin mới