Triều cường dâng cao làm vỡ 41 đoạn bờ bao tại TP Hồ Chí Minh

ND- Theo Ban chỉ huy PCLB TP Hồ Chí Minh, tính đến 8 giờ ngày 27-11, triều cường dâng cao đã làm vỡ 41 đoạn bờ bao với tổng chiều dài 166,5 m, nhiều đoạn bờ bao có cao trình thấp bị tràn, gây ngập úng 484,5 ha đất nông nghiệp, hoa màu, thủy sản và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 1.382 hộ dân tại 14 phường, xã, thị trấn thuộc bảy quận, huyện trong thành phố.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110555&sub=127&top=39