(VOV) - CHDCND Triều Tiên vừa khuyến cáo sẽ có các biện pháp đặc biệt trừ khi Hàn Quốc nối lại dự án du lịch chung tại khu du lịch sinh thái vùng núi Kumgang của nước này vào ngày 1/4 tới.

Sau khi trở lại từ một thị trấn biên gới, một quan chức doanh nghiệp Hàn Quốc điều hành khu du lịch này cho biết, phía CHDCND Triều Tiên đã ra khuyến cáo tại hội đàm với ông hôm 25/3 vừa qua. Quan chức này còn cho biết thêm, giới chức CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu cuộc điều tra về các cơ sở vật chất và nhà cửa của Hàn Quốc tại khu du lịch này, trong đó có các khách sạn và nhà nghỉ. CHDCND Triều Tiên cho biết cuộc điều tra bao gồm một cơ sở mà Chính phủ Hàn Quốc xây dựng năm 2008 dành cho tái hòa hợp các gia đình ly tán của hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phản đối cuộc điều tra này và cho rằng việc xây dựng cơ sở nhằm mục đích nhân đạo sẽ đi ngược lại hiệp định song phương về dự án du lịch tại đây. Dự án du lịch Kumgang đã bị ngừng trệ từ tháng 7/2008 khi một binh lính của CHDCND Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc xâm nhập vào khu vực quân sự gần đó. Phía Hàn Quốc vẫn yêu cầu việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch là ưu tiên hàng đầu trong khi phía CHDCND Triều Tiên tăng cường kêu gọi nối lại dự án này do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn./. Tiến Trường