(ANTĐ) - Ngày 6-6-2010, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn đặc biệt của các diễn viên của Nhà hát kịch nghệ Désaccorde Pháp tại Nhà hát múa rối Trung ương – Hà Nội.

Bằng sự kết hợp khéo léo giữa múa rối, kịch hình thể và kịch bóng, trong vở "Imago", các nghệ sỹ sẽ kể một câu chuyện thú vị về một nhân vật kỳ lạ: từ một cái mầm cây, mọc lên thành một cái cây, cái cây biến hóa thành nhiều hình thù khác nhau và cuối cùng là thành một con người sống động. Cái cây trong cái hạt, con bướm trong cái kén, sự giúp đỡ trong sự hắt hủi… tất cả nằm trong tất cả, những động tác biến hóa không ngừng, với đầy tính biểu đạt, kích thích sự tưởng tượng của khán giả và đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vở "Imago" - nghệ thuật kịch rối bóng đã giải phóng sân khấu khỏi những văn bản và ngôn từ để tương tác dễ dàng với trẻ em toàn thế giới ở những nền văn hóa khác nhau.