Giadinh.net - Nhà thơ Dương Tường rút từ trong chiếc túi thổ cẩm đeo bên người ra một... cuộn giấy ...