Trình độ thanh tra viên

Gốc
Đọc bài Thanh tra viên trình độ lớp 9! mà sởn cả gai ốc. Tuy nhiên hiện tượng trình độ non kém của một số cán bộ công quyền của chúng ta là có thật. Với kiểu đào tạo như thời gian gian qua thì chất lượng cán bộ yếu kém là điều không tránh khỏi.

Tin nóng

Tin mới