Trình duyệt Opera Mini vừa được giới thiệu cho iPhone, những thử nghiệm cho thấy, ứng dụng này nhanh hơn cả Safari.

Hiện phần mềm này vẫn chưa được "Quả táo" đưa lên App Store. Đoạn video thử nghiệm dưới đây cho thấy, không chỉ hiển thị nhanh trang web hơn, Opera Mini còn có một giao diện với các Menu điều khiển trực quan, ít tốn bộ nhớ cache hơn. Video: Intomobile