Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trình phương án xử lý dự án Đạm Ninh Bình và Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Ngày 7-8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án xử lý dự án Đạm Ninh Bình và dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất (DQS) - Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đối với dự án Đạm Ninh Bình, đến thời điểm này, dự án chưa hoàn thành quyết toán do một số vướng mắc trong thực hiện hợp đồng và vấn đề tài chính… Từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ (lỗ hơn 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã hoạt động có lãi. Trên cơ sở tính toán các phương án, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu nợ vay để bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên.

Đối với DQS, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nhà máy này được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ hơn 3.700 tỷ đồng, sau này được chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào tháng 7-2010. Tại thời điểm bàn giao, DQS đã mất khả năng thanh toán, lâm vào tình trạng phá sản… Sau khi DQS chuyển về PVN, PVN đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ vay, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, tài chính, sản xuất và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh thu của DQS đã tăng lên từng năm. Năm 2021, doanh nghiệp làm ăn có lãi. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất các phương án tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và tiến tới tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện các bộ, ngành đã cho ý kiến đối với các phương án, đồng thời đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan tiếp thu, bổ sung, làm rõ tính khả thi của các phương án được chọn để hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

PHAN THẢO