Trình phương án xử lý hàng triệu m3 vật chất nạo vét ở biển Bình Thuận

Gốc
Phương án xử lý vật chất nạo vét ở cảng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân sẽ được đưa ra theo 3 giai đoạn. Trong đó, các đơn vị cần chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm trên 3 triệu mét khối vật chất nạo vét.

Trình phương án xử lý hàng triệu m3 vật chất nạo vét ở biển Bình Thuận - Ảnh 1

Trong thời gian qua, vấn đề nạo vét khu vực cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Để xử lý vấn đề này, chiều 6.9, Bộ Công Thương phát đi thông báo cho biết trên cơ sở tiến độ các dự án, khối lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận chuyển cấp than cho chạy thử và vận hành các tổ máy của dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 1, NMNĐ Vĩnh Tân 4, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác nạo vét cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 là phục vụ cấp than cho chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4. Mục tiêu của giai đoạn này là nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Vị trí, khối lượng đổ là vật, chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân của Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu m3, trong đó 350.000m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000m3 của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Giai đoạn 2 là phục vụ cấp than cho vận hành các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4. Trong đó tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 (và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Vĩnh Tân 3).

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 sẽ phải chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000m3, gồm 570.000m3 còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000m3 của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tổng công ty Phát điện 3 sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (sau khi đổ 560.000m3 vào kho than trung chuyển, 650.000m3 vào Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và 350.000m3 vào vị trí do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chuẩn bị trong giai đoạn 2).

Giai đoạn 3 sẽ nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 sẽ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ hoặc nhận chìm (có thể phối hợp xử lý trong giai đoạn 2).

Bộ Công Thương cho biết các phương án bãi đổ hoặc nhận chìm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (về địa điểm, về đảm bảo môi trường) theo quy định, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Tuyết Nhung

Tin nóng

Tin mới