Trình Quốc hội Đề án tái cấu trúc nền kinh tế hậu suy giảm

Gốc
Tại Công văn số 6999/VPCP-TH ngày 8/10/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phân công các thành viên Chính phủ về chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Trong đó, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) chuẩn bị, trình Đề án tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng cạnh tranh trong giai đoạn hậu suy giảm kinh tế. Đề án tái cấu trúc nền kinh tế có thể xem như một “điểm tựa” quan trọng nhất trong việc xác định vấn đề trọng tâm của nền kinh tế “hậu suy giảm”. Một trong 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 mà Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đặt ra với Chính phủ là cần nghiên cứu, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện thực trạng của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập ngày một sâu rộng vào kinh tế toàn cầu để xây dựng phương án điều chỉnh cơ cấu tái cấu trúc nền kinh tế. Tại kỳ họp trước (kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, diễn ra từ 20/5 đến 19/6/2009), nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý Chính phủ, trong khi tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, cần phải chủ động chuẩn bị cho giai đoạn phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, mà một trong những công việc cần nghiên cứu là tái cấu trúc nền kinh tế. Thời gian qua, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp kích thích kinh tế, Chính phủ cũng đã chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn hậu suy thoái kinh tế toàn cầu. Đề án tập trung đánh giá tác động của khủng hoảng và dự báo những biến đổi của kinh tế toàn cầu, mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường để qua đó xác định mô hình phát triển và các nội dung tái cấu trúc nền kinh tế nước ta. Đề án cũng đề xuất các chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao tiềm lực kinh tế của đất nước; bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh, cân đối, hiệu quả, tiết kiệm, bền vững, có sức cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập quốc tế; gắn phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường… Chi tiết hơn, theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc, Đề án Tái cấu trúc nền kinh tế bao gồm 8 nhóm vấn đề lớn, cụ thể: (i) xem xét lại mô hình phát triển kinh tế hay còn gọi là mô hình tái cấu trúc kinh tế; (ii) nghiên cứu lại cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm và nghề nghiệp, thực phẩm; (iii) xem xét mô hình cơ cấu doanh nghiệp như hiện nay hợp lý hay chưa và nếu chưa thì phải cấu trúc lại như thế nào; (iv) cơ cấu thị trường; (v) cơ cấu, thể chế kinh tế;(vi) cơ cấu lại nguồn nhân lực; (vii) cơ cấu vùng miền, khu vực kinh tế; (viii) cũng là vấn đề cốt lõi nhất, cơ cấu đầu tư. Bên cạnh Đề án tái cấu trúc nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo về kết quả thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội từ cuối năm 2008 đến nay và chủ trương, các giải pháp về vấn đề này năm 2010, trong đó bao gồm việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh.

Tin nóng

Tin mới