Trình Quốc hội Dự án Luật hoạt động Chữ thập Đỏ

Gốc
Sáng 7/11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng đọc Tờ trình Dự án Luật hoạt động Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới