Trong thời điểm thị trường bất động sản nước ta đang cực kỳ khó kiểm soát thì bản dự thảo 6 điều này của Bộ Xây dựng được hi vọng là thứ bảo bối hữu hiệu nhất. Trong đó việc công khai thông tin quy hoạch được xem là bước đi được mong đợi nhất.