Trình Thủ tướng báo cáo xử lý 12 dự án 'đắp chiếu' ngành Công thương trước 30-9

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Trình Thủ tướng báo cáo xử lý 12 dự án 'đắp chiếu' ngành Công thương trước 30-9 - Ảnh 1

Văn bản nêu rõ: Việc xử lý vướng mắc các hợp đồng EPC còn chậm, phức tạp và chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; một số cơ chế, chính sách còn phải chờ thực hiện quy trình, thủ tục ban hành Luật; chưa có giải pháp xử lý nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; việc thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị còn chậm; chuyển biến ở một số dự án, doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra...

Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan từ các Bộ, ngành còn chưa thực sự quan tâm đúng mức xử lý, công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ Liên quan dự thảo báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Quốc hội về tình hình xử lý thời gian qua, trình Thủ tướng trước 30-9 tới. Bộ này cũng được giao đôn đốc hoàn thành xử lý các tồn tại về hợp đồng EPC trong 2017, trường hợp còn nhiều vướng mắc thì xem xét cho gia hạn đến hết quý I – 2018....

Về kinh phí khởi động lại nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Ethanol Dung Quất do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định. Đối với nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương được giao chỉ đạo tiếp tục bán đấu giá theo quy định.

V.H.

Tin nóng

Tin mới