Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trình tự, thủ tục bầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP, việc bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo quy trình, thủ tục sau:

TTXVN/Báo Tin tức