Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau:

Thái Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998365/trinh-tu-tien-hanh%C2%A0kiem-phieu-bau-cu