Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 491/BVHTTDL-DSVH ngày 27/2 cho ý kiến về việc trình UNESCO đưa Quần thể Di tích và Danh thắng Yên tử vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế giới.

Tại Công văn số 10766/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính Phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “Giao cho Bộ VHTTDL chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang lập hồ sơ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới”.

Theo nghiên cứu bước đầu, Quần thể di tích và danh thắng Yên tử bao gồm 03 cụm tích chính là:

-Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên tử ( thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

-Khi Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triệu ( huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

-Khu Di tích – Danh thắng Tây Yên Tử ( huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang)

Bộ VHTTDL đê nghị UBND tỉnh Bắc Giang nghiên cứu và có ý kiến đối với dự thảo Tóm tắt Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử để Bộ VHTTDL hoàn chỉnh, gửi tới UNESCO đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế giới trong những năm tới./.