(Toquoc) - Người ta biết đến và nhớ đến Dương Tường có lẽ nhiều nhất là với câu nói nổi tiếng “Tôi đứng về phe nước mắt”. Nhưng với Dương Tường, trong câu nói được ông coi là tuyên ngôn sống và sáng tác ấy, “phe nước mắt” có phải là những người phụ nữ đặc biệt trong đời ông?