QĐND Online – Đây là điều được nhấn mạnh nhiều lần trong Hội nghị Tập huấn chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức ngày 6-9.

Người khuyết tật nghe giới thiệu về chính sách trợ giúp pháp lý

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội cũng như người khuyết tật trên địa bàn nắm chắc pháp luật về người khuyết tật để thực thi tốt các chính sách, quy định về người khuyết tật, cũng như để bản thân người khuyết tật hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tham gia hội nghị, người khuyết tật được nghe giới thiệu và giải thích một cách rõ ràng hơn về Luật Người khuyết tật năm 2010…

Ngay tại Hội nghị, người khuyết tật còn được các Luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội - cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp TP Hà Nội) trực tiếp tư vấn pháp luật, giải đáp những thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật...

Thực tế cho thấy, công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG