Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gốc
Số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành lập mới đang có xu hướng giảm dần trong thời gian gần đây. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2006 - 2009, có khoảng 370 nghìn DNNVV được thành lập mới với tốc độ tăng trưởng khoảng 22%/năm.

Tuy nhiên, xu hướng này đã chững lại và giảm xuống vào năm 2010 và 10 tháng đầu năm 2011. Nếu như năm 2009, cả nước có 85 nghìn DNNVV thành lập mới thì đến năm 2010, con số này giảm xuống chỉ còn 83.740 DNNVV và 10 tháng qua, số DN thành lập mới chỉ đạt hơn 63,9 nghìn DN, giảm 5% so cùng kỳ năm 2010, trong đó 85% tổng số DN này là DNNVV.

DNNVV ngày càng có sự đóng góp quan trọng trong nền kinh tế khi số nộp ngân sách nhà nước hằng năm gia tăng. Năm 2005, các DNNVV đóng góp gần 20% tổng thu ngân sách nhà nước, đến năm 2009, tỷ lệ này đã tăng lên 31%. Giai đoạn 2006 - 2010, các DNNVV tạo thêm khoảng 2,7 triệu chỗ làm mới... Vậy nên sự sụt giảm số lượng các DN, nhất là DNNVV thành lập mới sẽ đe dọa tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội trong những năm tới. Chưa kể, số lượng các DN giải thể, ngừng hoạt động, không báo cáo thuế và chờ phá sản đang tăng lên nhanh chóng từ đầu năm đến nay, trong đó phần lớn là các DNNVV. 10 tháng qua, mặc dù cả nước có hơn 63 nghìn DN đăng ký thành lập mới nhưng cũng có 6.100 DN giải thể với tổng số vốn đăng ký khoảng 41,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,1% tổng số DN đang tồn tại. Đây mới chỉ là số DN chính thức giải thể, nếu tính cả số DN ngừng hoạt động, rời khỏi nơi sản xuất, kinh doanh, không báo cáo thuế, chờ phá sản... thì con số này còn lớn hơn rất nhiều.

Những biến động bất ổn của kinh tế thế giới cùng tình hình kinh tế trong nước khó khăn chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thực trạng trên. DNNVV được coi là đối tượng chịu tác động trực tiếp và nhiều nhất từ tình hình kinh tế khó khăn này bởi những hạn chế cơ bản, vốn có như quy mô vốn nhỏ, trình độ công nghệ và sáng tạo còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao... Vì vậy, để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi giúp các DNNVV ra đời cũng như hỗ trợ các DN này duy trì hoạt động, phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế... thì cùng với sự nỗ lực của các DN này, rất cần những chính sách hỗ trợ thiết thực từ phía Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức liên quan về dự thảo Kế hoạch trợ giúp phát triển DNNVV giai đoạn 2011 - 2015 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khắc phục những hạn chế của việc thực hiện kế hoạch trợ giúp phát triển DNNVV giai đoạn 2006 - 2010 như hệ thống trợ giúp mỏng và thiếu, dự thảo kế hoạch lần này đưa ra tám nhóm giải pháp, chính sách phát triển DNNVV, trong đó có nhiều giải pháp mang tính đột phá, như hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của DN; hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng cho DNNVV; hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới; phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao năng lực quản trị; xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển DNNVV tại địa phương... Nhanh chóng hoàn thiện để ban hành và triển khai đồng bộ kế hoạch trợ giúp phát triển DNNVV giai đoạn 2011 -2015 chính là yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Tin nóng

Tin mới