Trò thụ động, lỗi tại thầy

Gốc
Tại Hội thảo khoa học “Tính chủ động của tư duy, phương pháp và tinh thần đại học” diễn ra tại TPHCM, Thạc sĩ Xã hội học Nguyễn Thị Oanh khẳng định, trò thụ động là lỗi do giáo viên.

Tin nóng

Tin mới