Năm 1980, anh Nguyễn Thanh Hải, SN 1962, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo - Tiền Giang, lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.