Tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, trong một trận đánh, không thấy Hải trở về, đồng đội đã báo tin anh mất tích và năm 2002 anh được công nhận liệt sĩ. Nhưng ngày 14/1, anh đã trở về.