Một người đàn ông 30 tuổi ở New York, Mỹ, vừa bị kết tội trộm cá mập từ cửa hàng bán động vật thủy sinh Total Aquarium.