Do trời tối nên thay vì cắt trộm dây cáp quang, Duyến đã cắt trúng dây điện cao thế, gây cháy nổ và bị nhân dân phát hiện.