Bị tổ tuần tra bắt quả tang chở đồ trộm chó, Hợp bất ngờ rút kiếm chém tới tấp khiến một dân phòng bị thương nặng.>> Đâm chết dân phòng vì bị phạt