Anh là một ca sĩ nổi tiếng và có một tình yêu thật đẹp. Thế nhưng một chứng bệnh hiểm nghèo buộc anh bỏ nghề hát.