Trồng cần sa giữa rẫy cà phê

Gốc
Từ năm 2007, vợ chồng Chương "phân phối" hạt cần sa cho một số người trong vùng, trồng lẫn với ngô, cà phê trên rẫy sau đó thu hoạch, cất giấu tại chòi canh.

Tin nóng

Tin mới