Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trống đồng-hội tụ và tỏa sáng văn minh thời đại Hùng Vương

ND - Biểu tượng rực rỡ nhất, gần như hoàn thiện và hoàn mỹ, văn minh thời đại các Vua Hùng, là thành tựu của sức sáng tạo Việt cổ và sự thu hút tinh hoa khu vực, do đó mà có sức tỏa sáng ra ngoài biên giới quốc gia - Đó là Trống đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119468&sub=81&top=43