Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, đến hời điểm này, thu hoạch hồ tiêu trong nước cơ bản đã xong, sản lượng khoảng 95.000 tấn (tăng khoảng 4.000 tấn so với năm 2008). Giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức trên dưới 30.000 đồng/kg.