Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trông mặt, bắt... thành công

Gốc

Công trình nghiên cứu mới đây của Đại học Tufts đã đưa ra một kết luận bất ngờ: Kết quả hoạt động của các công ty lớn trực tiếp tỉ lệ thuận vào ấn tượng mà các tổng giám đốc, hay nói đúng hơn, vào các CEO (Chief Executive Officers, tức là các nhà quản lý được thuê vào làm ở các vị trí hành chính cao cấp).

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/1/83764.cand