Trồng mới hơn 7.500ha cây cacao

Gốc
Qua 3 năm thực hiện dự án “Phát triển sản xuất ca cao bền vững tại các nông hộ”, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ, 4 tỉnh phía Nam là Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước đã trồng mới được hơn 7.500 hecta cây cacao.

Tin nóng

Tin mới