Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trông mong gì vào bảo hiểm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chẳng may nhà có người ốm phải đi bệnh viện thì phải cảnh giác, tốt nhất nhờ người có chút hiểu biết về y tế đi kèm, nếu không sẽ mất tiền oan về các khoản chiếu chụp, xét nghiệm, dù có bảo hiểm y tế cũng thế mà thôi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=115397