Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trong năm 2009, di dời nốt 275 hộ dân đang ở trong khuôn viên các trường học

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo UBND TP, tính đến tháng 12/2003, toàn địa bàn có 382 hộ dân trong khuôn viên các trường học. Sau đó một số hộ tách hộ, nâng tổng số thành 400 hộ. Thực hiện chủ trương di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên các trường học, đến nay, đã hoàn thành di dời được 125 hộ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=76621