Tiếng Việt chỉ cần một dấu khác nhau thì nghĩa đã thay đổi rất nhiều nhưng có một từ dù bỏ luôn cả dấu sắc nghĩa vẫn giữ nguyên. Đó là từ nào?

Câu đố hại não

Trong Tieng Viet tu nao bo dau sac ma van giu nguyen nghia? - Anh 1

Trong Tiếng Việt từ nào bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trong-tieng-viet-tu-nao-bo-dau-sac-ma-van-giu-nguyen-nghia-3418553-p2.html">> Xem đáp án

Trong Tieng Viet tu nao bo dau sac ma van giu nguyen nghia? - Anh 2

80% người không hiểu được thông điệp này?

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trong-tieng-viet-tu-nao-bo-dau-sac-ma-van-giu-nguyen-nghia-3418553-p3.html">> Xem đáp án

Trong Tieng Viet tu nao bo dau sac ma van giu nguyen nghia? - Anh 3

Tìm quy luật và điền số còn thiếu vào dấu ?

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trong-tieng-viet-tu-nao-bo-dau-sac-ma-van-giu-nguyen-nghia-3418553-p4.html">> Xem đáp án

Thử tài với đuổi hình bắt chữ

Trong Tieng Viet tu nao bo dau sac ma van giu nguyen nghia? - Anh 4

Hình ảnh hai chiếc ca gợi ý cho ta bắt được chữ gì?

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trong-tieng-viet-tu-nao-bo-dau-sac-ma-van-giu-nguyen-nghia-3418553-p5.html">> Xem đáp án

Trong Tieng Viet tu nao bo dau sac ma van giu nguyen nghia? - Anh 5

Hình ảnh chiếc ca và con dao gợi ý cho ta bắt được chữ gì?

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trong-tieng-viet-tu-nao-bo-dau-sac-ma-van-giu-nguyen-nghia-3418553-p6.html">> Xem đáp án

VnExpress