(VTC News) - Quan điểm mới nhất của Bộ GTVT và trước đó là lí giải của Sở GTVT tỉnh Lai Châu về trụ cầu có cả gạch nung khiến các chuyên gia về cầu đường bộ cho rằng thiếu tính thuyết phục và không phù hợp.

Nguồn: VTC14

P.V