(HNM) - Nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ thực hiện nghiêm một số công việc.

Theo đó, các trường không được liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng CĐ, ĐH hệ chính quy. Các trường chỉ được liên kết tại các trường TCCN, CĐ, ĐH hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện cơ sở giáo dục tại địa phương bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý cho việc đào tạo trình độ CĐ, ĐH.

Với các trường liên kết đặt lớp không đúng quy chế, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý. Hình thức xử lý là chuyển SV đang học các lớp liên kết trái quy định sang các trường khác đủ điều kiện trên cùng địa bàn để đào tạo; trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường vi phạm quy định.