Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trụ sở, nhà làm việc dùng không hết công suất sẽ được phép cho thuê

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đây là những quy định được nêu trong Dự thảo về "Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập" do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đang được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và xã hội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=46872