4/4 là thời gian được VTCz-one ấn định 2 sự kiện trên, đồng thời nhà phát hành sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào đón game thủ gia nhập trò chơi tiên hiệp này.