Tổng lượng mưa đo được tính đến 4h sáng nay do bão số 7 gây ra ở một số nơi: đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 211mm, TP. Đà Nẵng 112mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 188mm, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 261mm, TP. Đồng Hới 102mm.....